Header

Yleisiä termejä

Useissa ohjeissa neuvon käyttämään Pääteohjelmaa eli terminaalia, jossa komennot tietokoneelle annetaan krjoittamalla. Pääteohjelmaa tarvitaan silloin, kun komento tietokoneelle vaatii pääkäyttäjän oikeuksia. Nämä oikeudet saadaan, kun kirjoitetaan komentorivin eteen sana sudo. Tällöin kone pyytää käyttäjän salasanaa, jota kirjoitettaessa EI jää merkkejä ruudulle
Jos kone hyväksyy salasanan, se alkaa suorittaa käskyä, muussa tapauksessa se kysyy salasanaa uudelleen. Pääteohjelma löytyy ohjelmavalikosta, mutta helpoimmin se aukee painamalla näppäinyhdistelmää Super+t.

Takaisin kysymyksiin
×

Unix käyttöjärjestelmässä,
josta Linux on kehitetty, ei käytetty lainkaan graafista käyttöliittymää, vaan kaikki komennot annettiin kirjoittamalla näyttöön eli terminaaliin. Hiiri oli tuntematon.

×

= Super user do

×

Näppäin "Super"
on näppäimistön alareunassa vasemmalla oleva ikkunan kuvalla varustettu, jota myös Windows-näppäimeksi kutsutaan.

Copyright © 2021 Hopeasointu.